Roubení

Klikněte na obrázek, zvétší se a uvidíte tam i komentář.

Materiál (prizmy) pro stavbu roubeného domu. Prizmy jsou do roubené stěny zapracovány "na výšku", tak, že rovné (ohraněné, otesané) strany tvoří venkovní a vnitřní stěnu domu. Tyto prizmy, u kterých je zachována přirozená sbíhavost klád a každá je co do své velikosti a tvaru originál, upřednostňujeme před trámy, jež mají stejný profil v celé roubené stěně. Jde o pracnější, dle nás však krásnější variantu roubení.
Ruční otesávání prizem a trámů pro roubenou konstrukci. Trámy je možné namísto otesávání hoblovat.
Roubenka vzniká na provizorních základech ze špalků. Po dokončení jednotlivé klády označíme, převezeme na konečné místo stavby a opět poskládáme do sebe. Takto je možné převést roubenku či srub kamkoliv po republice. Na levé straně obrázku jsou prizmy, které zatesáváme do roubených stěn.
Nejspodnější kolečko zatesaných klád není v jedné rovině, jsou vidět odskoky, které kopírují postavenou podezdívku roubenky, která je z důvodu umístění stavby ve svahu na různých místech různě vysoká.
Detail roubeného rohu - tradiční dvojitá rybina. Na lešení v pravé části obrázku je vidět vzhůru nohama otočený krátký trám mezi okna s dokončeným podélným žlábkem (na obrázku nahoře), který přesně kopíruje nerovný tvar spodní klády.
Detail roubené stěny, na kterém je dobře vidět struktura trámu ručně otesaného tradiční širočinou. Vnitřní roubená příčka je do stěny zatesaná rybinovým spojem, končícím na obrázku dobře viditelnými písmeny, která, čtena shora, vytváří jméno majitele.
Jeden z nejdelších trámů v této roubence (cca 14 metrů - v polovině napojovaný) s vydlabaným podélným žlábkem (na obrázku nahoře), připravený k otočení na místo své konečné destinace.
Detail podélné drážky trámu z předchozího obrázku. Po stranách žlábku je vidět čára, která byla obkreslena jakýmsi kružítkem podle tvaru spodní klády, na kterou kláda z obrázku po délce i v rozích po otočení těsně dosedne.
Roubenka se zatesanými ozdobenými stropními trámy. Na čelech jednotlivých trámů jsou štítky s popiskem určujícím přesnou polohu trámu v roubené konstrukci pro následné znovusestavení. Okenní a dveřní otvory jsou vyřezány jen zhruba. Přesně budou vyměřeny a vyřezány až po opětovném složení roubenky na určené místo.
Ozdobený přesah stropního trámu s popiskem určujícím jeho přesnou polohu v roubené konstrukci.
Transport ozančených trámů na místo svého konečného určení. V pozadí šumavský kopec Libín.
Postupné opětovné skládání roubených stěn na konečném místě. Vrtání otvorů pro dubové kolíky, které zpevňují celou konstrukci. Zásadně se kolíkuje na krajích otvorů (okna, dveře) a pak každé cca 3 metry. Ve velikém igelitovém pytli před roubenkou leží pásy izolace z ovčí vlny, kterou se izolují podélné žlábky na styku dvou klád a též rohové spoje proti profouknutí.
Volné zakončení roubené stěny (nesvázané žádným rohovým spojem, v tomto případě na styku roubené a cihlové zdi) musí být zakončené svislým trámem s vodicí drážkou pro čepy v jednotlivých kládách, zamezující jejich vybočení ze stěny.
Opětovně složená roubená konstrukce, připravená pro klasický krov a šindelovou krytinu. Otvory pro okna a dveře se musí nyní na míru vyříznout. Ukázky různých druhů spojů, zádlabů, čepů,...apod najdete ve fotogalerii tesařských spojů.
Roubená konstrukce doplněná o tesanou masivní rámovou konstrukci pro stodolu.Vše zakryto ručně tesaným hambálkovým krovem, dlouhým více než 20m. Jednotlivé prvky krovu jsou navzájem spojeny výhradně tesařskými spoji (čepy, dlaby, pláty,...). Na spodním okraji krokví je z obrázku znatelné ozdobné zakončení.